• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών»
 • Έρευνα στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων
 • Παρατηρητήριο Αποκατάστασης Αποφοίτων ΤΕΣΥΔ
 • Ακαδημαϊκή & Επιστημονική ΑΡΙΣΤΕΙΑ: Βράβευση τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
 • «Συνεργασίες»
 • Ακαδημαϊκή & Επιστημονική ΑΡΙΣΤΕΙΑ: Βράβευση τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
 • Φοιτητικό Τμήμα ΙΕΕΕ
 • Ακαδημαϊκή & Επιστημονική ΑΡΙΣΤΕΙΑ: Βράβευση τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
 • Κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Μεσολογγίου
 • Ναύπακτος: Μία πόλη για να ζεις !
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών»
 • Ακαδημαϊκή & Επιστημονική ΑΡΙΣΤΕΙΑ: Βράβευση του Εργαστηρίου Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών
 • Παρατηρητήριο Αποκατάστασης Αποφοίτων ΤΕΣΥΔ
 • «Συνεργασίες»
 • Φοιτητικό Τμήμα ΙΕΕΕ
 • Κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 • Nαύπακτος: Μία πόλη για να ζεις !

Η Μονάδα Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς, ερευνητές και όλους όσους ενδιαφέρονται ή ασχολούνται με το ανοικτό λογισμικό στον 2ο κύκλο εκπαίδευσης που εστιάζει στη θεματική περιοχή «Βασικές Εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ» και ειδικότερα στο λογισμικό ns και στο λογισμικό ns-2 (http://www.isi.edu/nsnam/ns/) και στο λογισμικό ns-3 (http://www.nsnam.org/), που χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση δικτύων.

Η επιλογή των εκπαιδευομένων θα γίνει από ειδική επιστημονική επιτροπή με κριτήρια την ποιότητα, την εμπειρία και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέσω του παρακάτω συνδέσμου το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014.

http://ma.ellak.gr/list-events/eventparticipation/?events_id=2318

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση και του όρους συμμετοχής >>> Εδώ... <<<

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της αίτησης  για  δωρεάν ΣΙΤΙΣΗ η οποία θα πραγματοποιείται  μόνον ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://e-students.teipat.gr, έως 8 Νοεμβρίου/2014.

Δείτε την σχετική ανακοίνωση [Εδώ...].

Αποτελέσματα Στέγασης για πρωτοετείς Σπουδαστές  2014 του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Μεσολόγγι - Αντίρριο)  με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής πρακτ. Νο. 6/14-10-2014.

Οι εισαχθέντες σπουδαστές στην Εστία θα παραλάβουν το κλειδί του δωματίου τους ή τη βεβαίωση για το ξενοδοχείο έως τις 24-10-2014

Σε περίπτωση μη εμφάνισης εντός της παραπάνω ημερομηνίας χάνεται το δικαίωμα στέγασης.

 • Δείτε τον πίνακα με τα αποτελέσματα  Στέγασης  Σπουδαστών παλαιών ετών 2014 του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Μεσολόγγι [Εδώ....].
 • Δείτε τον πίνακα με τα αποτελέσματα  Στέγασης  Σπουδαστών παλαιών ετών 2014 του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Αντίρριο [Εδώ...].

Δείτε το διορθωμένο τελικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2014-2015

>>>Εδώ..<<<.

Αποτελέσματα Στέγασης για Σπουδαστές παλαιών ετών 2014 του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Μεσολόγγι - Αντίρριο)  με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής πρακτ. Νο. 5/8-10-2014.

Οι εισαχθέντες σπουδαστές στην Εστία θα παραλάβουν το κλειδί του δωματίου τους ή τη βεβαίωση για το ξενοδοχείο έως τις 24-10-2014

Σε περίπτωση μη εμφάνισης εντός της παραπάνω ημερομηνίας χάνεται το δικαίωμα στέγασης.

 • Δείτε τον πίνακα με τα αποτελέσματα  Στέγασης  Σπουδαστών παλαιών ετών 2014 του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Μεσολόγγι [Εδώ....].
 • Δείτε τον πίνακα με τα αποτελέσματα  Στέγασης  Σπουδαστών παλαιών ετών 2014 του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Αντίρριο [Εδώ...].

Σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (αρ.απ. 20/06-10-2014) οι δηλώσεις μαθημάτων & οι ηλεκτρονικές εγγραφές Εργαστηρίων του χειμ. εξαμ. ακαδ. έτους 2014-15, παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 10/10/2014.

H δήλωση θα περιλαμβάνει μαθήματα ΜΟΝΩΝ εξαμήνων (Α΄- Γ΄- Ε΄- Ζ’).

Η Συνέλευση του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Δυτικής Ελλάδας, στην αριθμ.19/29.09.2014 συνεδρίαση της, αποφάσισε να προβεί στην πρόσληψη πανεπιστημιακών υποτρόφων σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του Ν 4115/2013, η οποία προστέθηκε ως παράγραφος 6 στο άρθρο 29 «Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος» του Ν 4009/2011 και αναφέρει ότι «Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας δύνανται να προσλαμβάνονται ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι διά πράξεως του οικείου Τμήματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζόμενου διά της συμβάσεως.

Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από πίνακα υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και να τοποθετούνται αριθμημένα σε ειδικό φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να υποβληθεί στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.I. Δυτικής Ελλάδας, (Ε.Ο Αντιρρίου -Ιωαννίνων - 30020 Αντίρριο) από 13/10/2014 έως και 22/10/2014.

Δείτε αναλυτικά [Εδώ...].

Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών (Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services)», καλεί τους ενδιαφερομένους, για πρόσληψη με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο του 2014-2015, με ωριαία αντιμισθία, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα  γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται στην πρόσκληση.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να είναι τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο, αριθμημένα και να υποβληθούν μέχρι την 17/10/2014 (ώρες 9,00-13.00 μ.μ.)στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Μ. Αλεξάνδρου 1, 26334, Πάτρα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26340 38566 κα Αλεξάνδρα. Τσουκαλά.

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέροντος >>> Εδώ... <<<

Αξιότιμοι σπουδαστές

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα παρακάτω :

Όταν στέλνετε τη δήλωση σας και σας βγάζει σφάλμα θα πρέπεινα ελέγχετεQ

 • αν έχετε δηλώσει τα οφειλόμενα μαθήματα των προηγούμενων εξαμήνων
 • αν ο αριθμός των ωρών σας είναι ο επιτρεπόμενος
 • αν έχετε δηλώσει θεωρία και εργαστήριο μαζί

Αν δεν τηρηθούν τα παραπάνω η δήλωση δεν θα γίνει δεκτή από το σύστημα και ούτε η Γραμματεία μπορεί να παρακάμψει τους παραπάνω όρους.

Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

 • Το πρόγραμμα σπουδών των Μηχανικών Πληροφορικής ακολουθεί τον κανόνα των μονών – ζυγών εξαμήνων
 • Τα υπόλοιπα προγράμματα σπουδών (ΤΕΣΥΔ- ΕΠΔΟ /Α – ΕΠΔΟ /Μ –ΕΠΣΠ) ακολουθούν τον κανόνα των μονών- ζυγών μαθημάτων και γι΄αυτό το λόγω θα πρέπει να συμβουλεύεστε τις αντιστοιχίσεις των μαθημάτων (υπάρχουν στις ανακοινώσεις του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής).
 • Για προγράμματα σπουδών των Τμημάτων ΕΠΔΟ/Μ, ΕΠΔΟ/Α και ΕΠΣΠ τα μαθήματα Διοίκησης πρέπει να δηλώνονται όπως αυτά φαίνονται στα εξάμηνα τους και δεν μπορούν να αγνοηθούν.
 • Όταν υπάρχουν μαθήματα που δεν έχουν περαστεί οι βαθμολογίες του Σεπτεμβρίου τότε η δήλωση θα πρέπει να γίνει βάζοντας τα μαθήματα σαν οφειλόμενα και όταν περαστούν οι βαθμοί (μέχρι τη λήξη των δηλώσεων) ολοκληρώνετε τη δήλωση σας
 • Για να είστε σίγουροι ότι η δήλωση μαθημάτων σας έχει αποσταλεί τότε πρέπει να πάτε στις Αιτήσεις – Κατάσταση αιτήσεων – Αποδεικτικό Ηλεκτρονικής Εγγραφής, τοτε αν ανοίξετε το Αποδεικτικό Ηλεκτρονικής εγγραφής και δείτε τα μαθήματα που έχετε δηλώσει η δήλωση μαθημάτων σας έχει αποσταλεί με επιτυχία και δεν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία για επιβεβαίωση.

Απόσπασμα πρακτικού Συνέλευσης 19/29.09.2014 σχετικά με Θέμα 5 «Επιστημονικοί & Εργαστηριακοί Συνεργάτες».

Διαβάστε  σχετικά >>> Εδώ.... <<<

Σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. - Αντίρριο, (Αρ.Πρ.18/23-09-2014)οι δηλώσεις μαθημάτων & οι ηλεκτρονικές εγγραφές Εργαστηρίων του Χειμερινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015, ξεκινούν 01-10-2014 έως και 05-10-2014 μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb και 06-10-2014 έωςκαι 08-10-2014 θα υπάρξει περίοδος Διορθωτικών Δηλώσεων.

Η δήλωση θα περιλαμβάνει μαθήματα ΜΟΝΩΝ εξαμήνων (Α’ – Γ’ – Ε΄- Ζ΄).

Όσοι σπουδαστές αντιμετωπίσουν στη δήλωση μαθημάτων τους πρόβλημα με τα μαθήματα επιλογής ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος .

Επίσης σας θυμίζουμε ότι στα εργαστήρια, με απόφαση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, όσοι έχουν παρακολουθήσει και έχουν βαθμολογηθεί με μη προβιβάσιμο βαθμό δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το εργαστήριο και μπορούν να δηλώσουν τη επιλογή «ΜΟΝΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ».

Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τμημάτος σας.

Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών

Εκθεση Αξιολογησης

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης

Book Excellence

Book Excellence

Ερευνητικες Ομαδες

Esda Lab
Ομάδα Δίκτυων Αισθητήρων
KNOSSOSnet

Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες

Εclass
Students Web
Students Web Mail
Students Web Mail
Cisco Networking Academy

Υπηρεσιες ΤΕΙ Μεσολογγίου

Γραφείο Διασύνδεσης
Mονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Βιβλιοθήκη
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου
Έχουμε 8 επισκέπτες συνδεδεμένους

Who's Online

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση!

Εύδοξος Πάσο Πίθος Εδετ Edu Roam