• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών»
 • Έρευνα στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων
 • Παρατηρητήριο Αποκατάστασης Αποφοίτων ΤΕΣΥΔ
 • Φοιτητικό Τμήμα ΙΕΕΕ
 • «Συνεργασίες»
 • Κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Μεσολογγίου
 • Ναύπακτος: Μία πόλη για να ζεις !
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών»
 • Έρευνα στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων
 • Παρατηρητήριο Αποκατάστασης Αποφοίτων ΤΕΣΥΔ
 • Φοιτητικό Τμήμα ΙΕΕΕ
 • «Συνεργασίες»
 • Κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Μεσολογγίου
 • Nαύπακτος: Μία πόλη για να ζεις !

Η υποβολή της αίτησης για δωρεάν ΣΙΤΙΣΗ θα πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://e-students.teipat.gr .

Αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται χειρόγραφα δεν αξιολογούνται.

Για τους σπουδαστές παλαιών ετών οι αιτήσεις θα υποβάλλονται  από από 06/09/2014 έως 05/10/2014.

Οι πρωτοετείς σπουδαστές ΤΕΙ Δυτικής  θα υποβάλουν αιτήσεις από την ημερομηνία έναρξης εγγραφής στη Σχολή έως 15-10-2014.

Η είσοδος των ενδιαφερομένων στην ηλεκτρονική φόρμα θα επιτυγχάνεται δίνοντας το username/password που δόθηκε από την υπηρεσία e-studentsτου ΤΕΙ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της αίτησης την οποία θα εκτυπώνετε, θα είναι πλήρη, θα έχουν εκδοθεί πρόσφατα και θα κατατίθενται εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας ή στη Γραμματεία του Τμήματος ως ακολούθως:

 • Για τα Τμήματα με έδρα την Πάτρα (στη Σπουδαστική Εστία εντός του ΤΕΙ)
 • Για τα Τμήματα με έδρα το Μεσολόγγι στο Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας.
 • Για τα υπόλοιπα Τμήματα στις Γραμματείες των Τμημάτων.

Επισημαίνεται ότι μετά την λήξη των παραπάνω προθεσμιών δεν θα είναι πλέον δυνατή η κατάθεση αιτήσεων.

Ομοίως, οι αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά, εφόσον δεν προσκομιστούν τα στοιχεία που εκκρεμούν, εντός δέκα (10) ημερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή, και πάντως όχι μετά την λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν αξιολογούνται.

Δείτε αναλυτικά τα Δικαιολογητικά Σίτισης [Εδώ...] και την σχετική ΚΥΑ [Εδώ...].

Μπορείτε να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση Σίτισης [Εδώ...].

Μπορείτε να κατεβάσατε την Αίτηση Σίτισης για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές [Εδώ...] και Erasmus [Εδώ...].

Γίνεται γνωστό στους Πρωτοετείς Σπουδαστές του Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας ότι, μπορούν να καταθέσουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για στέγαση (για όσους φοιτούν Πάτρα,  Μεσολόγγι και Αντίρριο) από την ημερομηνία ενάρξεως εγγραφής στο Τμήμα έως και την τελευταία ημέρα εγγραφής που θα ορίσει το Υπουργείο Παιδείας.

Δείτε αναλυτικά τα Δικαιολογητικά Στέγασης [Εδώ...].

Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση Στέγασης [Εδώ..].

Μπορείτε να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση [Εδώ..].

Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα παραπάνω σε μορφή Zip [Εδώ...].

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Τηλ.  Επικοινωνίας

Πάτρα :2610369013

Μεσολόγγι: 2631058257

Αντίρριο:26340-38566

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ με την αριθμ. 15/09-07-2014 απόφαση και έχοντας υπόψη την Φ2/121871/Β3/03-11-05 Υπουργική απόφαση, αποφασίζει η κατάταξη των πτυχιούχων για το Τμήμα να γίνει από επιτροπή Κατατάξεων με εξετάσεις σε τρία μαθήματα, Μαθηματικός Λογισμός I, Ψηφιακή Σχεδίαση και Διαδικασιακό Προγραμματισμό.

Ημερομηνίες αιτήσεων για κατάταξη στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ από 1-11-2014 έως 15-11-2014

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 • Αίτηση ενδιαφερομένου
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών
 • Φωτοτυπία ταυτότητας

Λεπτομέρειες για την διαδικασία - διεξαγωγή των εξετάσεων θα υπάρξει σε νεότερη ανακοίνωση.

Δείτε αναλυτικά >>> Εδώ... <<<

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών (Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services».

To Π.Μ.Σ. έχει αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων στις βασικές τεχνολογίες για τον σχεδίασμά, ανάπτυξη, ολοκλήρωση και έλεγχο σύγχρονων και μελλοντικών ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών και ειδικότερα στους τομείς των:

 • Τεχνολογιών Internet Επόμενης γενιάς
 • Ευρυζωνικά Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
 • Ευρυζωνικές Υπηρεσίες και Εφαρμογές
 • Τεχνολογίες Υλικού και λογισμικού για Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. των οποίων το αντικείμενο είναι συναφές με το αντικείμενο της Επιστήμης των Υπολογιστών, Πληροφορικής Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2014.

Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.tesyd.teimes.gr/form_msc

Ιστοσελίδα:       http://www.tesyd.teimes.gr/msc

Email:               msc-cied(a)teimes.qr

Τηλέφωνο:        (+30) 26340 38566

Fax:                  (+30) 26340 29667

Διαβάστε αναλυτικά >>> Εδώ...<<<

ebolaΗ πρωτοφανούς μεγέθους επιδημία του αιμορραγικού πυρετού Έμπολα που πλήττει τη Σιέρα Λεόνε, τη Λιβερία και τη Γουινέα προκαλεί έντονες ανησυχίες για την εξάπλωση της ασθένειας και πέραν των συνόρων των χωρών της Δυτικής Αφρικής, κινητοποιώντας τις διεθνείς υγειονομικές αρχές.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) των ΗΠΑ ανάρτησαν στους δικτυακούς τους τόπου συμβουλές και προληπτικά μέτρα που θα μπορούσε να λάβει κανείς για να προστατευτεί από τον θανατηφόρο ιό.

Διαβάστε αναλυτικά [Εδώ...].

Η Γραμματεία του Τμήματος  θα παραμείνει κλειστή, λόγω αδειών του Προσωπικού, από 1/8/14 έως 23/8/14.

Θα λειτουργήσει για εξυπηρέτηση των σπουδαστών την Πέμπτη  21/8/2014.


H εταιρεία innoview.gr που δραστηριοποιείται στο τομέα των υπηρεσιών διαδικτύου και κατασκευή ιστοσελίδων και εφαρμογών, αναζητά δυο τελειόφοιτους του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης με αντικείμενο την κατασκευή ιστοσελίδων και εφαρμογών διαδικτύου σε τεχνολογίες php, mysql, ajax, javascript κ.λ.π, καθώς και την τεχνική υποστήριξη των πελατών μας.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο της εταιρείας κ. Βίλλιο Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο 2118008002, Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 10:0018:00.

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία δείτε στον ιστότοπο: www.innoview.gr.

Δείτε αναλυτικά >>> Εδώ... <<<

Δείτε το πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2014 >>> Εδώ...<<<

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε στο Αντίρριο θα παραμείνει κλειστή από 31/07/2014 έως και 27/08/2014.

Από τη Βιβλιοθήκη Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014 και ώρα 12.00 μ.μ. τα τακτικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Μεγ. Αλεξάνδρου 1 - Κουκούλι - Πάτρα), προκειμένου να συνεδριάσουν για τη μονιμοποίηση του μέλους Ε.Π του Τμήματος κ.Αλεφραγκή Παναγιώτη, βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών με εξειδίκευση την Τεχνολογία Λογισμικού.

Δείτε το σχετικό έγγραφο >>> Εδώ <<<

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία μέχρι τις 20/7/2014 να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του Τμήματος.

Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών

Εκθεση Αξιολογησης

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης

Book Excellence

Book Excellence

Ερευνητικες Ομαδες

Esda Lab
Ομάδα Δίκτυων Αισθητήρων
CONES Research Group
KNOSSOSnet

Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες

Εclass
Students Web
Students Web Mail
Cisco Networking Academy

Υπηρεσιες ΤΕΙ Μεσολογγίου

Γραφείο Διασύνδεσης
Mονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Βιβλιοθήκη
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου
Έχουμε 20 επισκέπτες συνδεδεμένους

Who's Online

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση!

Εύδοξος Πάσο Πίθος Εδετ Edu Roam